zondag 22 maart 2015

Stralen

'Je straalt als je naar mij lacht.'
'Nee, jij straalt' zegt hij heel zacht. 
En samen glimmen ze blij.