zondag 26 augustus 2012

Los zand

Waar ben ik gebleven
ik voel mezelf als los zand.
De structuur is weggedreven,
het glipte door mijn hand.

Eens lag ik dicht bij zee,
als zand om kastelen te bouwen.
Alle zandkorrels werkten mee,
een basis van goed vertrouwen.

Maar langzaam ging het water weg
en bleef alleen het zand.
De liefde vloeide uit mij weg
nu ben ik enkel nog los zand.